یکشنبه، 26 مهٔ 2024، 11:38 PM
سایت: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه )
درس: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه ) (آکادمی طاهری (بین الملل))
فهرست: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)


ابرآگاهی

Super-Awareness


ابرانسان

Super-human


ابردستگاه

Super-system, Super-machine


ابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousness


ابرشعور

Super-T-Consciousness


ابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousness


ابرهوشمندی

Super-Intelligence


ابزار (پله عقل)

Means


ابزار بی ابزاری

Means-free Means