چهارشنبه، 22 مهٔ 2024، 7:36 PM
سایت: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه )
درس: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه ) (آکادمی طاهری (بین الملل))
فهرست: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ا

ارتباط دهنده

Connector


ارتباط شعوری

T-Consciousness Connection


ارتباط عام

General Connection


ارتباط عام ذرات

General Connection of particles


ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layout


ارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)


ارتباط گیرنده

Connectee

ارتعاش بنیادی

Fundamental vibration


ارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's view


ارتقاء وجودی

Existential elevation / improvement