می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

اصل بقای ماده

Principle of survival of matterاصل تاثیر شعوری عام

Principle of general T-Consciousness effectاصل تاثیر متقابل

Principle of interaction effectاصل تضاد

Principle of Oppositionاصل حرکت

Principle of Motionاصل عدم قطعیت

Principle of Uncertaintyاصل عدم قطعیت طاهری

Taheri Uncertainty Principleاصل مثلث شعوری

Principle of T-Consciousness Triangleاصل نسبیت «ط»

Principle of Relativity (T)اصل وحدت راه

Principle of Unity of the Path
صفحه: (قبلی)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  161  (ادامه)
  همه