می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

اضطرار

Helplessnessاطلاعات

Informationاطلاعات مولکولی زیستی/ غیرزیستی

Biotical / Abiotical molecular Informationاعتقاد

Credence, Beliefاعداد و ارقام

Numbers and Figuresاعراف

Arāf (the Supreme status following the Hell)اعلام فرادرمانی

Applying Faradarmaniاغوا

Temptation (Eghwā)افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individualsافراد ساده

Simple / Simple-Minded individuals
صفحه: (قبلی)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  161  (ادامه)
  همه