واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

آ

آباد شدن

to flourish


آبادی

Flourishment

آدم

Ādamآدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillityآرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxationآزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Freeآزمایش آخر

Final Trial
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه