می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

ذ

ذات

Essenceذات هستی

Essence of universeذرات بنیادی

Fundamental particlesذره سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole particleذریه

Seed Particleذهن - روانشناسی فراکُلنگر

Interuniversal Psymentologyذهن آب / ماده

Mind of water / matterذهن ادراکی

Perceptional Mindذهن اشتراکی

Communal Mindذهن جمعی انسان

Collective Mind of humankind
صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه