می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ر

راه دور (ارتباط)

Far distanceراه نزدیک (ارتباط)

Close distanceرب العالمین

Lord of Realmsرب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)رحمان

Ramān (the All-Merciful)رحمانیت عام الهی

Ramāniyyat e Āmm e Elāhī (Divine General Mercifulness)رحمت

Ramat (Divine Mercy)رحمت خاص

Ramat-e Xāṣṣ (Divine Special Mercy)رحمت عام

Ramat-e Āmm (Divine general Mercy)رحیم (از صفات الهی)

Raḥīm (The All-Merciful)صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه