می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

س

سابقه بیماری

Medical history, Disease historyساحت (حضرت / ملک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presenceساختار شعوری

T-Consciousness structureساختار موجی

Wave-based structure

ساز و کار کیهان

Mechanism of the Cosmosسازمند

Organized, Structuredساطع شدن

Emanate, Emitسالک

Wayfarerسايمنتولوژی

Psymentology
صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه