می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ص

صالح

Peace-man (āle)صالحیت

Pacificism (Ṣāleḥiyyat)


صراط مستقیم

Straight Path, Middle Pathصفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flowصفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)صفحه های فرضی مجازساز فرعی

Hypothetical sheets of subsidiary Virtuality-maker (Majāzsāz)صفراوی

Biliousnessصلبیت

Rigidityصلح (با خدا و ...)

Peaceصواب (← ثواب)

Right [act, etc.]
صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه