می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ط

طاغوت

Tāghūt (Rebel, Disobedient)طالعبینی

Soothsaying, Astrologyطب سوزنی

Acupunctureطب مکمل فرادرمانی

Faradarmani Complementary Medicine


طبع نرم افزاری

Software natureطبقات شعوری

T-Consciousness levelsطراح فرضی

Hypothetical designerطراح کیهان

Designer (the) of the Cosmosطرح توجیهی

Justification plans [feasibility study]طرح نحوه اجرای کیهان

Plan for the manner of executing the Cosmos
صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه