می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ف

فاز مثبت / منفی

Positive / Negative phaseفراابرشعور

High-Super-T-Consciousnessفراانرژی

Meta-energy

فراتضاد

Meta-Oppositionفراحقیقت

Meta-Truthفرادرمانگاه

Faraclinicفرادرمانگر

Faradarmangar [Faradarmaniator]


فرادرمانگری

Faradarmangari (Faradarmaniation)فرادرمانگیر

Faradarmangir (Faradarmaniatee)فرادرمانگیری

Faradarmangiri (Faradarmaniateeness)
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه