می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه

م

مادر دوم

Second-Motherماده تاریک

 Dark matterماده در وحدت

Matter in unityماده روشن

Light matterماده غیرمتراکم

Non-dense matterماده محض

Pure matterماده مطلق

Absolute Matter / TAMماده یکپارچه

Uniform matterمادیت

Materialityمارپیچی

Helical
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (ادامه)
  همه