می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

چ

چرایی

Whynessچرخش همه محوری

All-axial rotation


چرخش چند محوری کیهان

Multi-axial rotation of the Cosmosچرخش چندمحوری کیهان

Multi-axial rotation of the Cosmosچرخش کیهان

Rotation of the Cosmosچرخش کیهان (بازگشت، واگرد)

Rebound of the Cosmosچرخه

Cycle


چرخه انا لله و انا الیه راجعون

Cycle (the) "Innӓ Lillӓh Wa Innӓ Ilayh-i Rādjiūn" (We belong to Allāh, and to Him we are returning)چرخه دوقطبی

Bi-polar Cycleچشم باز (سکوت/کنترل ذهن)

Eyes-opened
صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه