شهریه در دوره جامع پایه (نظام جدید) بر اساس محل سکونت تعیین میشود و به شرح ذیل است:

شهریه بر اساس محل اقامت
کشور محل اقامت شهریه دوره جامع پایه (دو سال) 
آمریکا، کانادا، اقیانوسیه400$
اروپا200€
ترکیه100$

افعانستان و تاجیکستان50$
سایر مناطق
به جز مناطقی که تحریم مالی هستند
200$


برای ثبت نام در دوره نظام جدید، روی لینک مربوط به محل سکونت خود (پایین صفحه) کلیک کنید.

نکته مهم: معرفت پژوهانی که به دلیل مشکلات مالی، از تخفیف استفاده میکنند لازم است هر زمان که تمکن مالی داشتند نسبت به پرداخت مابقی شهریه خود اقدام فرمایند. در صورت وجود مشکل، میتوانید با support@taheriacademy.com مکاتبه فرمایید.


This is for people living in the United States, Canada, and Australia

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد US50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد US75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.This is for people living in the Europe
After paying, you will have access to the new system courses within a maximum of 24 hours
مبلغ: 200$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Europe50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Europe75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.This is for people living in Turkey
After paying, you will have access to the new system courses within a maximum of 24 hours
پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 100$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Turkey50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Turkey75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.

This is for people living in Tajikistan and Afghanistan
After paying, you will have access to the new system courses within a maximum of 24 hours
پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 50$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Afghanistan50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Afghanistan75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.


This is for people living in other area
After paying, you will have access to the new system courses within a maximum of 24 hours
پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 200$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Allarea50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Allarea75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.