شهریه در دوره جامع پایه (نظام جدید) بر اساس محل سکونت تعیین میشود و به شرح ذیل است:

شهریه بر اساس محل اقامت
کشور محل اقامت شهریه دوره جامع پایه (دو سال) 
آمریکا، کانادا، اقیانوسیه400$
اروپا200€
ترکیه100$

افعانستان و تاجیکستان50$
سایر مناطق
به جز مناطقی که تحریم مالی هستند
200$


برای ثبت نام در دوره نظام جدید، روی لینک مربوط به محل سکونت خود (پایین صفحه) کلیک کنید.

نکته مهم: معرفت پژوهانی که به دلیل مشکلات مالی، از تخفیف استفاده میکنند لازم است هر زمان که تمکن مالی داشتند نسبت به پرداخت مابقی شهریه خود اقدام فرمایند.
*در صورت وجود مشکل در فرآیند ثبت نام، میتوانید با support@taheriacademy.com مکاتبه فرمایید.


تصویر درس Enrollment in the US, Canada and Australia
ثبت نام در دوره نظام جدید
PaymentS Enrolment

این شهریه مختص افرادی است که مقیم آمریکا، کانادا یا استرالیا هستند. پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 400$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد US50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد US75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.تصویر درس Enrollment in Europe
ثبت نام در دوره نظام جدید
PaymentS Enrolment

این شهریه مختص افرادی است که مقیم اروپا هستند

پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 200$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Europe50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Europe75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.تصویر درس Enrollment in Turkey
ثبت نام در دوره نظام جدید
PaymentS Enrolment

این شهریه مختص افرادی است که مقیم ترکیه هستند

پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 100$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Turkey50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Turkey75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.

تصویر درس Enrollment inTajikistan and Afghanistan
ثبت نام در دوره نظام جدید
PaymentS Enrolment

این شهریه مختص افرادی است که مقیم تاجیکستان و افعانستان هستند

پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 50$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Afghanistan50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Afghanistan75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.


تصویر درس Enrollment in other areas
ثبت نام در دوره نظام جدید
PaymentS Enrolment

این شهریه مختص افرادی است که مقیم بقیه نواحی هستند

پس از پرداخت شهریه، حداکثر ظرف 24 ساعت به دوره جامع پایه دسترسی خواهید داشت.

مبلغ: 200$

کسانی که مشکل مالی دارند با وارد کردن کد Allarea50 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 50 درصدی برخوردار شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف برای افرادی است که مشکل مالی دارند. از کلیه متقاضیان درخواست میشود، تا حد امکان مبلغ شهریه را به صورت کامل واریز نمایند.
در صورتیکه شخصی مشکل شدید مالی داشته باشد، استاد محمدعلی طاهری اجازه داده اند که شهریه را با تخفیف 75 درصدی پرداخت نماید. لذا این افراد میتوانند با وارد کردن کد Allarea75 در فیلد Couponcode میتوانند از تخفیف 75 درصدی برخوردار شوند.
این تخفیف برای ایجاد امکان استفاده از دروس فراهم شده است و قویا توصیه میشود، هر زمان امکان پرداخت شهریه ایجاد شد، مبلغ باقیمانده به مجموعه پرداخت شود.