• مکتب عرفان کیهانی حلقه توسط استاد محمد علی طاهری و با هدف رشد و تعالی انسان بنيانگذاری شده است.
    این مکتب عرفان نوین با چهل سال قدمت، انسان شمول است؛ و از طریق معرفت پژوهی، ارتقاء کیفی شناخت، اصلاح بینشها و اصلاح نرم افزارهای وجودی انسان باعث ایجاد تحولات مثبتی در زندگی او میشود.
    در آکادمی طاهری، مبانی تئوری و عملی این مکتب از طریق تدریس و اتصال در حلقه های کاربردی به علاقه مندان آموزش داده میشود. دوره های مکتب عرفان کیهانی حلقه در حال حاضر در دو برنامه متفاوت ارائه میگردد.

    دوره های نظام قدیم: چکیده یی مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از دیماه 1401، بدون نیاز به مربی از طریق ذهن جمعی (روح جمعی) برای کلیه علاقه مندان ارائه میشود. برای اطلاع از نحوه گذراندن دوره های نظام قدیم روی بنر رفرنس نظام قدیم کلیک کنید.
    دوره های نظام جدید: بخش مفصلتری از عرفان حلقه در سطح متوسطه است که تحت وب و توسط آکادمی طاهری تدریس می شود.

    مکتب عرفان کیهانی حلقه به بررسی و معرفی شعور و هوشمندی حاکم بر جهان هستی می پردازد. شعور و هوشمندی یکی از عوامل بنیادین تشکیل دهندۀ هستی است که نه ماده و نه انرژی است.