Question:

در مباحث گذشته، «طلب خیر» شامل کنترل تشعشعات منفی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و تشعشع مثبت ۱ و مثبت ۲ بود. در حال حاضر در ربات فرادرمانگاه مَجازی، در قسمت درخواست طلب خیر، فقط تشعشع مثبت ۱ و تشعشع مثبت ۲ درج شده است. آیا در این خصوص تغییراتی در مباحث رخ داده است؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

به‌طور کلی تمام تشعشعات مثبت و همه کنترل‌های تشعشع منفی، جزء طلب خیر بوده و هست ولی در ربات فرادرمانگاه مَجازی، به دلیل اینکه افراد و مخصوصا افرادی که زیاد وارد نبودند، در این خصوص زیاد سوال می‌کردند؛ ما طلب خیر را به دو دستهٔ‌تشعشعاتِ مثبت و  کنترل‌هایِ تشعشع منفی تقسیم کردیم تا اشتباه نشود و بدانند که روال کلی آن چگونه است. موضوع اینکه هر یک از این تشعشعات چه کاری انجام می‌دهند نیز در درس‌ها موجود است.

فایل صوتی، توضیحات مدیریتی مورخ ۷مهر ۱۴۰۲، بخش پنجم (زمان ۱۷:۰۴ تا ۱۸:۱۳)

» The Old Education questions and answers