سؤال:

در فرادرمانی اولویت درمان بیماری‌هایی که بعد از اسکن با شعور کیهانی، رو آمده‌اند؛ چگونه تعیین می‌شود؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

تعیین اولویت درمان به تشخیص هوشمندی یا شبکه شعور کیهانی می‌باشدو فرادرانگیر فقط شاهد و ناظر فعل و انفعالاتی است که هوشمندی بر اجزای وجود او اعمال می‌کند و خودِ او هیچ نقشی در اسکن بر عهده ندارد. برای مثال ممکن است درمان کسی که زخم معده دارد، با بهبود این عارضه آغاز نشود و درصورتی‌که این بیماری او بیماری ثانویه باشد، یعنی فرضا در این مورد اگر زخم معده او ناشی از مشکل روان تنی باشد؛ احتمال دارد که شعور و هوشمندی صلاح بداند اسکن را از روان او شروع کند. بنابراین، تمرکز بیمار روی معده خود و تمایل او به درمان مشکل معده‌اش، در اولویت اسکن و درمان، تعیین کننده و تاثیر گذار نخواهد بود.

همچنین مزمن یا حاد بودن بیماری نیز تاثیری در درمان و اولویت درمان ندارد. به‌طور مثال ممکن است درمان یک بیماری که مربوط به چندین سال قبل است؛ به بعد موکول شود و درمان از بیماری شروع شود که اخیرا حادث شده است و یا بالعکس.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:48:18 تا 1:49:32)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم