سؤال:

وقتی به فرادرمانگاه درخواست اتصال می‌دهیم و یک یا چند زمان را برای برقراری ارتباط تعیین می‌کنیم، آیا می‌توانیم علاوه بر آن ساعت‌های تعیین شده؛ زمان‌های دیگری هم ارتباط بگیریم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

زمانی‌که درخواست ارتباط داده می‌شود، ارتباط شخص درخواست دهنده در 24 ساعت برقرار است و شخص در 24 ساعت شبانه روز، هر زمانی که مایل باشد؛ می‌تواند در ارتباط قرار گیرد. اما یک طریق دیگر پیگیری ارتباط، عهد و پیمان ساعتی است. در این حالت، در واقع شخص پیمان می‌بندد که من راس این ساعت، در ارتباط می‌نشینم و در واقع ما با هم یک نوع پیمان بسته‌ایم و هر کسی می‌تواند چند نوبت ساعت برای ارتباط خود تعیین کند.

در واقع، ما یک ارتباط عام داریم که 24 ساعته است و یک ارتباط خاصداریم که «پیمان»است. به‌طور مثال، وقتی قرار است یک نفر را ببینیم، هم می‌توانیم بگوییم که من هر وقت فرصت شد می‌آیم، هم می‌توانیم بگوییم من ساعت 8 می‌آیم. این دو با هم تفاوت دارند. هر چند که در هر دو حالت، «آمدن» وجود دارد ولی در یکی از این حالات ما ملزم هستیم و مشتاق هستیم که سر ساعت برویم ولی در حالت دیگر، بی‌خیالی و بی تفاوتی وجود دارد و ممکن هم هست آن را به فردا یا پس فردا موکول کنیم. بنابراین یک روش پیگیری ارتباط وجود دارد که بر مبنای بستن پیمان است و برای آن ساعت تعیین می‌کنیم و راس ساعت مقرر در آنجا حاضر می‌شویم. اما علاوه بر آن، هر لحظه‌ دیگری نیز می‌توان در آن قرار حاضر شد. همانطور که هر لحظه‌ای می‌توانیم نماز بخوانیم و صلاتی داشته باشیم. چون بارگاه خداوند تعطیلی ندارد و هر زمانی می‌توانیم وارد شویم ولی با این وجود، زمان‌هایی به عنوان پیمان مشخص شده است‌. مثلا زمان طلوع خورشید ‌را به عنوان یک پیمان تعیین کرده‌اند ولی این به آن معنا نیست که در سایر زمان‌ها درگاه الهی تعطیل باشد و نتوانیم حضور یابیم. بنابراین وقتی فرد با پیمان می‌رود، در واقع متعهد می‌رود و از قبل لحظه شماری می‌کند که لحظه‌ دیدار و ملاقات برسد ولی اگر همینطور بدون پیمان باشد؛ ممکن است آن اشتیاق لازم در آن پیدا نباشد. تفاوت در این موضوع است وگرنه زمانی که برای کسی ارتباط اعلام می‌شود؛ آن ارتباط، 24 ساعته برقرار است و ساعتی که توسط درخواست کننده تعیین می‌شود؛ در واقع ساعت قرار ملاقات و پیمان او است.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (2:46:32 تا 2:47:26)

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (30:13 تا 32:32)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم