سؤال:

وقتی به فرادرمانگاه درخواست اتصال می‌دهیم؛ آیا باید خودمان هم در ارتباط بنشینیم یا همین که به فرادرمانگاه درخواست ارتباط بدهیم کفایت می‌کند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

در صورتی‌که درخواست کننده ارتباط، فقط نامش را به فرادرمانگاه بدهد و درخواست ارتباط کند و خودش در ارتباط ننشیند؛ به‌منزله ارتباط یک طرفه می‌باشد که ارتباط یک‌طرفه هم آمار درمان مختص به خود را دارد ولی ارتباط‌های دوطرفه، آمار درمان بالاتری دارند و توصیه ما برقراری ارتباط دوطرفه است و پیشنهاد می‌کنیم که افراد پس از ارائه درخواست اتصال به فرادرمانگاه، در ساعات تعیین شده توسط خودشان، در ارتباط قرار گیرند.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (2:01:10 تا 2:01:24)

-فایل تصویری جلسه 4دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (09:06 تا 09:21)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم