سؤال:

فیزیوتراپیِ هنگام ارتباط چیست و چگونه است؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

یکی از کارهایی که ممکن است هنگام برقراری ارتباط روی شخص انجام شود؛ «فیزیوتراپی» است. به این معنا که اگر ناحیه‌ای از بدن ما نیاز به فیزیوتراپی داشته باشد؛ به صلاحدید هوشمندی، در آن ناحیه حرکاتی انجام می‌شود که دست ما نیست و ما هیچ نقشی در انجام آن حرکات نداریم. به‌طور مثال ممکن است گردن ما به سمت عقب حرکت کند و در حالت خاصی قرار گیرد که این حالت را خود ما ایجاد نکرده‌ایم. 


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:54:10 تا 1:54:29)

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:57:01 تا 1:57:18)

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (39:05 تا 39:32)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم