هنگام ارتباط به چه فکر کنیم؟

هنگام ارتباط، نیازی به نیت یا فکر کردن و تمرکز روی موضوع خاصی نیست. ما باید فقط شاهد محدوده وجود خودمان باشیم و چارچوب بدن خود را زیر نظر داشته باشیم تا بتوانیم علائم اسکن را متوجه شویم و نهایتا به یک گزارش در این خصوص برسیم.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (2:06:19 تا 2:06:55)


»  پرسش و پاسخ نظام قدیم

tag ها: