سؤال:

معرفت پژوهان نظام قدیم، در صورت قطع لایه محافظ، چگونه می‌توانند نسبت به تجدید لایه اقدام کنند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

با توجه به استارت کلاس بی کلاسی، آن دسته از معرفت پژوهان دوره نظام قدیم که احساس می‌کنند لایه محافظ آنها قطع شده است؛ می‌توانند به‌منظور تجدید حفاظ، در ساعت مورد نظر خود ارتباط بگیرند تا لایه محافظ از طریق ذهن جمعی به آنها تفویض شود.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم