سؤال:

آیا ما می‌توانیم برای کودکان، سالخوردگان یا افرادی که در کما هستند و خودشان نمی‌توانند درخواست ارتباط بدهند یا نمی‌توان از آنها اجازه گرفت؛ درخواست ارتباط بدهیم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

در موارد زیر، نیازی به اخذ اجازه و دریافت گزارش از خود فرادرمانگیر نیست ولی لازم است که حداقل یکی از اطرافیان او در جریان فرادرمانی قرار داشته باشد:

ـ اطفال و کودکان

ـ بیماران اغمایی

ـ بیماران خیلی مسن

ـ عقب‌ مانده‌های ذهنی

ـ بیماران روانی- ذهنی

ـ موارد اورژانس

ـ بیماران خاص مانند افراد آلزایمری که قادر به ارائه گزارش نیستند.

*نکته:در موراد فوق، فرادرمانی یک طرفه، اثر فرادرمانی دوطرفه را دارد.


رفرنس پاسخ:

- کتاب انسان از منظری دیگر صفحه 127

-فایل تصویری جلسه 3دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:41:05 تا 1:42:10)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم