سؤال:

اگر هنگام برقراری ارتباط، هیچ اسکنی را احساس نکنیم؛ تاثیری در ارتباط ما دارد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

عدم احساس اسکن و «اتصال (ارتباط)»، لزوما به معنای برقرار نشدن ارتباط نیست. در اغلب موارد این امر دلایل مشخصی دارد که با ادامه و پیگیری ارتباط برطرف می‌شود.

 

*دلایل حس نکردن اسکن و «اتصال (ارتباط)»:

1ـ تشتت ذهنی (آشفتگی ذهنی شدید)

2ـ افسردگی

3ـ قفل ذهنی

4ـ تشکیل نشدن حلقه به دلیل بی‌طرف نبودن و داشتن موضع‌گیری منفی و احساس تمسخر نسبت به حلقه فرادرمانی

 

نکته:غیر از مورد چهارم، عدم احساس اسکن و ارتباط، تاثیری در فرادرمانگری و فرادرمانگیری ندارد.


رفرنس پاسخ:

-کتاب انسان از منظری دیگر صفحه 125- 126 

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (50:36 تا 51:09)

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:15:40 تا 1:15:48)

-فایل تصویری جلسه 3دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (42:20 تا 42:40)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم