Question:

در صورتی که خالکوبی روی بدن، اقدام پسندیده‌ای محسوب نشود؛ آیا لازم است که نسبت به پاک کردن آن اقدام شود؟ اگر لازم است پاک شود؛ آیا این در مورد همه اشکال صدق می‌کند؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

پاک کردن خالکوبی‌ها بستگی به خود شخص دارد و‌ موضوعی نیست که کسی بتواند برای آن حکم صادر کند‌‌ و فقط می‌توان در مورد آن توصیه نمود.
در رابطه با اشکال ترسیم شده، گفته می‌شود که برخی اشکال، در برگیرنده علائم مشخص شیطان پرستی یا اشکال مشخص طلسم و… می‌باشند که در این‌صورت اگر اقدام به پاک کردن آنها شود؛ بهتر است و لازم است پاک شوند. چرا که مدام در معرض دید هستند. چه لزومی دارد که فرد حامل چنین پیام‌هایی بر روی بدن خود باشد؟
در اصل باید تمایل به خالکوبی تضعیف شود. چون هیچ فایده‌ای ندارد و فقط تا جوانی هست؛ نمود دارد و بعدها در کهنسالی، به نوع دیگری عامل اذیت ذهنی روانی خواهد بود.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم