Question:

آیا خود عمل خالکوبی روی بدن و یا پاک کردن آن از بدن، تاثیری در روح جمعی خواهد داشت؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

هر عملی، چه پسندیده باشد و‌ چه نکوهیده، بر روح جمعی تاثیر دارد. کما اینکه تب خالکوبی در دنیا همه جا را فراگرفته و همه مایلند این کار را انجام دهند؛ بدون آنکه بدانند چرا این کار را انجام می‌دهند.
به‌طور کلی انسان باید فلسفه همه کارهایی که انجام می‌دهد را بداند و بعد از آن اقدام کند.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم