Question:

آیا نفس عمل خالکوبی و ترسیم اشکال روی بدن و یا تتو کردن ابرو پسندیده است؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

به نظر شخص بنده، خالکوبی امر لازمی نیست و تا زمانی زیبایی دارد که فرد جوان است و پس از آن، به‌صورت زشتی خودنمایی می‌کند. مثل تصویر شیری که روی بدن یک فرد جوان و تنومند خالکوبی شده است و از سنین میانسالی به بعد، تبدیل به یک شیر وامانده و زار و نزار خنده‌دار می‌شود که جز پیام بدبختی چیز دیگری ندارد. یا مانند گلی که از میانسالی به بعد تبدیل به یک گل پژمرده آویزان می‌شود.
موضوع تتو کردن ابرو با خالکوبی تصویر بر روی بدن، متفاوت است. اصولا تتوی ابرو نقصی را برطرف می‌کند ولی خالکوبی تصویر، بدن را از حالت طبیعی خارج می‌کند.
در ضمن باید پرسید: «تحمل درد برای چه هدفی است؟!». 

این یک زیبایی ظاهری موقتی است که زیبایی طبیعی بدن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما به هر حال، این سلیقه شخصی افراد است و‌ نمی‌توان کاری کرد.


» پرسش و پاسخ نظام قدیم