Question:

آیا برای گذراندن دوره‌ها در طرح آموزش عام رایگان جهانی نظام قدیم، رعایت توالی دوره‌ها و ترتیب جلسات اهمیت دارد؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

هم دوره‌ها و هم ویدیوهای جلسات هر دوره، باید حتما به ترتیب توالی و مطابق با درسنامه دنبال شوند (در این مرحله درسنامه نظام قدیم).

اطلاعیه: مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم