سؤال:

در طرح آموزش عام رایگان جهانی نظام قدیم، چه زمانی باید ترم تشعشع دفاعی را گذراند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

گذرانیدن ترم تشعشع دفاعی که مربوط به شناخت موجودات غیرارگانیک است؛ اختیاری بوده و افراد در صورت عدم تمایل به گذرانیدن این دوره، می‌توانند از آن عبور کنند و به دوره بعدی وارد شوند. اما در صورت تمایل به طی این دوره، لازم است مطابق درسنامه، بعد از گذراندن ترم ۳ باشد.

اطلاعیه: مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم