سؤال:

با توجه به تعدد نسخه‌های ترم‌های نظام قدیم که از هر ترم چند نسخه موجود می‌باشد؛ آیا در طرح آموزش عام رایگان جهانی نظام قدیم باید همه نسخه‌های موجود از هر ترم مشاهده شوند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

مشاهده یک نسخه از ویدیوهای هر دوره و توجه به مطالب آن کافی است. در سایت نظام قدیم و تمامی پلتفرم‌های تحت نظارت بنیانگذار عرفان حلقه، نسخه‌های مختلفی از هر ترم موجود است. کافی‌ است که معرفت پژوه، یکی از نسخه‌ها را پیگیری کند و مشاهده تمامی نسخه‌ها اجباری نیست. اما در صورت تمایل می‌توان تا حد امکان ویدئوهای سایر نسخه‌های آن ترم را نیز ملاحظه نمود.

اطلاعیه: مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

»  پرسش و پاسخ نظام قدیم