سؤال:

ارتباط همفازی کالبدی با چشم باز که قبلا با مربی انجام می‌شد؛ در کلاس بی کلاسی به چه صورت خواهد بود؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

برای انجام این ارتباط، می‌توان با دوستانی که دوره را گذرانیده و یا در حال گذرانیدن هستند؛ هماهنگ شد و آن را تجربه نمود.
همچنین به‌صورت موقتی و تا زمانی‌که شرایط برقراری این ارتباط با شخص دیگری فراهم شود؛ می‌توان با چشم بسته هم این ارتباط را برقرار کرد.

اطلاعیه: مورخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»


» پرسش و پاسخ نظام قدیم