سؤال:

آیا برای درمان ترس هم می‌توانیم درخواست ارتباط بدهیم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

ما با فرادرمانی می‌توانیم در مورد ترس هم درمان داشته باشیم و بعد از آن اگر هنوز ترسی باقی مانده باشد؛ با تشعشع دفاعی ادامه می­ دهیم.

 در فرادرمانی، یک بخش از کارها از طریق دست بردن در نرم افزار ناخودآگاهی انجام می‌شود. دست بردن در نرم افزار ناخودآگاهی، مقوله‌ای است که با روش­های موجود، اگر نگوییم غیر ممکن ولی می‌توانیم بگوییم که بسیار دشوار است. در فرادرمانی، هوشمندی می‌تواند به ناخودآگاهی ما نفوذ کند و برنامه غلطی که در نرم افزار ناخودآگاهی نوشته شده؛ پاک کند و برنامه دیگری را بنویسد. درمان­هایی که ما در خصوص درمان ترس داشته‌ایم؛ از این طریق است. یعنی از طریق دست بردن در نرم افزار ناخودآگاهی. 

رفرنس پاسخ:

- فایل تصویری جلسه ۶ دوره ۱ نظام قدیم نسخه اول: (۱:۳۳:۳۸ تا ۱:۳۵:۰۳ )


»  پرسش و پاسخ نظام قدیم