سؤال:

با توجه به اینکه استفاده از ربات فرادرمانگاه مَجازی برای عموم آزاد است؛ می‌توان از جانب دیگران برای آنها درخواست ارتباط کرد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

آزاد بودن استفاده از ربات فرادرمانگاه برای عموم، به این معناست که همه می‌توانند از فرادرمانگاه مَجازی استفاده کنند و از ارتباط‌های آن بهره‌مند شوند؛ چه دوره‌ها را گذرانده باشند و چه نگذرانده باشند.
بنابراین، همانطور که در درس‌ها توضیح داده شده، در صورتی‌که بدون اطلاع افراد برای آنها فرادرمانی اعلام کنیم؛ «ارتباط یکطرفه» برای آنها برقرار می‌شود.
در رابطه با فرادرمانی و طلب خیر و کنترل‌های تشعشعات منفی، مجاز هستیم که برای دیگران، بدون اطلاع خودشان این حلقه‌ها را اعلام کنیم یا برای آنها درخواست ارتباط کنیم. چرا که این ارتباط‌ها به منزله دعای خیر می‌باشند.
ارتباط تشعشع دفاعی، همانند آنچه در دروس عرفان حلقه مکررا روی آن تاکید شده؛ نیاز به کسب اجازه از آنها دارد و تخلف در این مورد می‌تواند برای فرد خاطی مشکلاتی ایجاد کند، بدون آنکه در مورد فردی که نام او داده شده؛ کاری صورت گیرد. بنابراین در این رابطه لازم است از افراد اجازه گرفته شود و به آنها در مورد امکان بیرون ریزی اطلاع رسانی شود. البته در این حالت بیرون ریزی‌ها کنترل شده است.
ارتباط‌های سایمنتولوژی در فرادرمانگاه مَجازی (در حال حاضر فقط اصلاح الگوی خواب در فرادرمانگاه فعال شده است.)، الزاما می‌بایست توسط خود شخص درخواست شود و نمی‌توان از جانب شخص دیگری برای او ارتباط «اصلاح الگوی خواب» را درخواست کرد.
این ارتباط در فرادرمانگاه مَجازی، مخصوص کاربرانی است که به آن نیاز دارند و افرادی که قصد استفاده عملی را دارند؛ مجبور به دانستن دروس مربوطه نیستند و بدون دانستن مباحث نیز می‌توانند از این ارتباط‌ها بهره‌برداری نمایند.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم