سؤال:

در صورتی‌که آدرس ایمیل معرفت پژوه در لیست معتمد، اشتباه درج شده باشد؛ چگونه می‌توان برای اصلاح آن اقدام کرد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

اگر ایمیل معرفت پژوه در لیست معتمد اشتباه وارد شده باشد (اشتباه تایپی داشته باشد)؛ معرفت پژوه می‌تواند برای تصحیح آدرس ایمیل خود با ایمیل پشتیبانی support@taheriacademy.com مکاتبه نماید.
لازم به‌ذکر است که معرفت پژوه باید با ایمیل صحیح خود با آکادمی مکاتبه نموده و ایمیل اشتباه خود را اعلام ‌نماید تا در آکادمی تصحیح شود.

تذکر مهم: از تمامی معرفت پژوهان در‌خواست می‌شود که هنگام مکاتبه با آکادمی حتما از ایمیلی که با آن در آکادمی ثبت نام نموده‌اند؛ استفاده کنند. در غیر این‌صورت، آکادمی از پاسخ به آنها معذور است.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم