سؤال:

اصلاح الگوی خواب در فرادرمانی چه تفاوتی با اصلاح الگوی خواب در سایمنتولوژی دارد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

اصلاح الگوی خواب در فرادرمانی از بُعد جسم و مشکلات جسمی است و در سایمنتولوژی، اصلاح الگوی خواب از بُعد ذهنی و روانی انجام می‌شود.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم