Question:

بعضا دیده شده که در مکاتب و گروه‌ها یا برخی کانال‌ها، اشکالی شبیه به شکل‌های به‌کار رفته در دروس عرفان حلقه و حتی بعضا با ایجاد تغییراتی، از لوگوی عرفان حلقه استفاده شده و توضیحات نسبتا مشابهی ارائه می‌شود. آیا چنین توضیحاتی مورد تایید هستند؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

به اطلاع می‌رساند که به‌جز شکل‌های به‌کار رفته در دروس عرفان حلقه، هیچ شکل و توضیح دیگری مورد تایید نیست و انتشار آنها از جانب هر شخص و گروهی ایجاد سردرگمی، کثرت و دوگانگی و ... تلقی می‌شود و به هیچ‌وجه مورد تایید نمی‌باشند.

اطلاعیه: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، مصادف با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ از کانال روابط عمومی عرفان حلقه

» پرسش و پاسخ نظام قدیم