سؤال:

آیا فرادرمانی در مورد لهیدگی نخاع و قطع نخاع هم نتیجه می‌دهد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

نتایج فرادرمانی در مورد لهیدگی نخاع، بسیار مثبت بوده است تا جایی که گزارش‌های زیادی موجود است از احساس درد، انجام حرکت­های جانبی و توانایی ایستادن به کمک ادوات و وسایل مربوطه. در مورد قطع نخاع نیز گزارش‌های زیادی موجود است که بعد از فرادرمانی توانسته‌اند حرکت‌هایی جانبی داشته باشند و از حالت صفر خارج شوند و حداقل قادر باشند برخی کارهای خود را انجام دهند.

 

رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 6دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:50:02 تا 1:50:56)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم