Question:

آیا در کلاس بی کلاسی می‌توان در تعاریف و‌ ترمینولوژی مکتب عرفان کیهانی حلقه، تغییراتی ایجاد کرد؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

در مورد مباحث عرفان حلقه به دلیل حساسیت نظری و عملی آن لازم است که افراد از تعبیر و تفسیر موضوعات آن و سلیقه‌ای عمل کردن خودداری کنند.
بنابر این، کلیه تعاریف، ترمینولوژی و اصطلاحات و… مکتب عرفان کیهانی حلقه تغییری نخواهد کرد؛ مگر به تشخیص این‌جانب به‌عنوان بنیانگذار این مکتب، در صورت لزوم.

در نتیجه، کلاس بی کلاسی به معنی مختار شدن در نحوه استفاده از این موارد و تغییر و تحریف آنها نیست.

در کلاس بی کلاسی، صرفا نحوه تفویض حلقه متفاوت است و هیچ تفاوت دیگری ندارد.

اطلاعیه: مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»
اطلاعیه: مورخ ۷فروردین ۱۴۰۰، مصادف با ۲۷مارچ ۲۰۲۱در کانال روابط عمومی عرفان حلقه

» پرسش و پاسخ نظام قدیم