Question:

آیا در کلاس بی کلاسی، بدون مشاهده ویدیوها، می‌توان فقط هفته‌ای یک‌بار در ارتباط‌ها نشست تا تفویض حلقه انجام شود؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

بله این امکان وجود دارد ولی بدون داشتن اطلاعات حلقه‌ها، افراد قطعا درگیر تفسیرهای شخصی و تعبیرهای غلط خواهند شد و تبدیل به کاربران بی‌سواد و یا کم سواد می‌شوند. بدیهی است که در این‌صورت، خود آنها نیز از استفاده کامل از همه قابلیت‌هایی که می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند؛ محروم شده و قطعا در کاربری از حلقه‌ها هم دچار اشکالاتی می‌شوند. به‌ویژه اینکه ممکن است خواسته و یا ناخواسته دچار تخلفاتی شوند که برایشان دردسر ایجاد کند

بنابراین، ما به هیچ‌وجه به افراد توصیه نمی‌کنیم که بدون سواد و دانش لازم و کافی در این‌مورد، وارد چنین تجربه‌ای شوند.

اطلاعیه: مورخ ۱۶ بهمن‌ماه۱۴۰۱، مصادف با ۵ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ما‌‌طاهری دات‌کام»


» پرسش و پاسخ نظام قدیم