Question:

آیا در صورتی‌که ما یک انسان گناهکار باشیم؛ باز هم حلقه‌های اتصال روی ما کار خواهد کرد و ارتباط ما برقرار می‌شود؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

در این مورد لازم است این موضوع را مد نظر داشته باشیم که این حلقه‌ها، حلقه‌های رحمانیت عام الهی هستند. حلقه‌ای که کاری به گناهکار بودن و بی‌گناه بودن و پاک بودن و ناپاک بودن افراد ندارد. هر کس بیاید داخل آن، از آن استفاده می‌کند. زمانی‌که صحبت از اتصال می‌شود؛ در واقع ما زیر چتر رحمانیت الهی قرار می‌گیریم. آنچه در این خصوص نصیب ما خواهد شد، فقط بحث رحمانیت است؛ بحث عملکرد ما نیست.اینطور نیست که اگر کسی انسان خوبی است یا عبادت می‌کند؛ روی او کار شود ولی کسی که گناهکار است یا فریضه‌های عبادی را بجا نمی‌آورد؛ روی او کار نشود و اتصالش برقرار نشود. اینجا بحث رحمانیت الهی است. در رحمانیت الهی، اولویت با گناهکاران است.به دلیل اینکه کسی که در نور است؛ دیگر در نور است و رسته است و نیاز کمتری به رحمانیت الهی دارد. در عوض، کسی که در ظلمت است؛ به هدایت و رحمانیت نیاز دارد و باید دست او را بگیرند. بنابراین باید دیدگاه خود را نسبت به این موضوع تغییر دهیم. این یک سفره‌ای است که گسترده شده و باید بتوانیم حداکثر استفاده را از آن ببریم.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 1 دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:17:45 تا 1:19:30)

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:36:09 تا 1:36:48)

-فایل تصویری جلسه 6دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (04:46 تا 09:43)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم