Question:

آیا بهره‌برداری از بخش عملی آموزه‌های عرفان کیهانی حلقه نیاز به قابلیت‌های ویژه‌ای دارد؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

خیر. به‌کارگیری عملی قابلیت‌های مکتب عرفان کیهانی حلقه تفویضی بوده و متکی به هیچ‌یک از توانایی‌ها و داشته‌های فردی نیست. از جمله، موارد زیر هیچ‌گونه نقشی در آن ندارند:
– سن، جنسیت، نژاد، ملیت، استعداد، میزان تحصیلات، معلومات، نوع تفکرات، اعتقادات و…
– ریاضت، ورزش، نوع تغذیه و…
– تیپ (مورفولوژی – تیپ شناسی) ساختاری افراد مانند تیپ دموی، بلغمی، سوداوی و صفراوی یا تیپ‌های واتا، پیتا، کافا یا تیپ‌های ایندومورفی، مزومورفی، اکتو مورفی   
– سعی، کوشش، تلاش، اراده، تقلا و…
– تخیل، تصور، تجسم، ذکر، مانترا، ترسیم نماد، علامت، سمبل، تلقین، تکرار، تمرکز 
– علم اعداد (جفر)، موقعیت ستارگان، سال و ماه تولد افراد و…
- …

اطلاعیه: مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم