Question:

آیا برای گذراندن دوره‌ها در کلاس بی کلاسی باید حتما ترتیب و‌ توالی دوره‌ها و جلسات رعایت شود؟ یعنی به‌طور مثال، اگر کسی بخواهد صرفا حلقه کنترل ذهن یا فرادرمانی یا تشعشع دفاعی یا… را تجربه کند؛ آیا این کار برای او امکان‌پذیر است؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

برای نتیجه‌گیری بهتر از دوره‌ها، توصیه می‌شود که دوره‌ها را سیستماتیک و به ترتیب گذراند. اما عدم رعایت این موضوع نیز تخلف نیست. فقط از نظر فهم و درک موضوع، در نتیجهٔ حاصله تاثیرگذار خواهد بود. مسلما کسانی که سلسه مراتب آموزش را رعایت می‌کنند؛ نتیجه بهتری خواهند گرفت و تسلط آنها به مباحث و آموزه‌ها می‌تواند خیلی بیشتر باشد.
به نظر کارشناسی این‌جانب (به عنوان بنیانگذار) توصیه می‌شودکه افراد، دوره‌ها را مطابق ترتیب ارائه شده در آکادمی بگذارنند. طبیعتا اگر افراد مطابق ترتیب دلخواه خود پیش رفته و دچار مشکل یا سردرگمی شوند؛ مسئولیت آن تماما متوجه خود آنها می‌باشد.

لازم به‌ذکر است که افراد می‌توانند دوره «تشعشع دفاعی» را شخصا و با توجه به آموزشی که می‌بینند؛ دنبال نموده و تجربه کنند. در این‌مورد، بیرون ریزی‌ها نسبت به دوره نظام قدیم سنتی، خیلی بیشتر تحت کنترل خود فرد خواهد بود.

اطلاعیه: مورخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۸ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم