سؤال:

با توجه به اینکه در بعضی جلسات دوره نظام قدیم، دو یا چند حلقه تفویض می‌شود؛ در طرح آموزش عام رایگان جهانی نظام قدیم آیا لازم است بین دریافت هر یک از حلقه‌های آن جلسه، یک هفته فاصله داده شود؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

در ویدیوی هر جلسه ممکن است یک حلقه یا بیشتر به شاگردان تفویض شود. برای تجربه تفویض این حلقه‌ها، می‌توانید در همان جلسه، به تعداد حلقه‌های تفویض شده در ارتباط بنشینید. پس از تفویض و دریافت حلقه‌ها می‌توانید بارها و بارها از آنها استفاده نمایید. مانند آنچه در ویدیوی همان جلسه توضیح داده شده است.

اطلاعیه: مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

»  پرسش و پاسخ نظام قدیم