سؤال:

اگر افراد سهوا یا عمدا، مرتکب تخلف شوند و بعد پشیمان شده و مجددا بخواهند حلقه‌ها و حفاظ‌های مربوطه را داشته باشند؛ آیا می‌توانند از طریق «ذهن جمعی» اتصال «حفاظت متخلفین» را برقرار کنند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

بله. هر فردی مستقلا می‌تواند از این حلقه در ذهن جمعی استفاده کند اما با تکرار این تخلفات، مشخص نیست که هوشمندی برای هر فرد متخلفی چه پیامد خاصی را در نظر بگیرد و کسی نمی‌تواند دقیقا در مورد نوع و نحوۀ اجرای این پیامدهای تنبیهی اظهار نظری کند. بنابراین، توصیه می‌شود که افراد با دقت تمام به سوگند خود وفادار بوده و امانتدار آموزه‌های مکتب عرفان کیهانی حلقه باشند و از ارتکاب تخلفات خودداری کرده و به آیین نامه و … توجه کافی داشته باشند.  

اطلاعیه: مورخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم