سؤال:

با توجه به اینکه معرفت پژوهان کلاس بی کلاسی، مربی ندارند؛ در صورت ارتکاب تخلف، آیا می‌توانند از طریق ذهن جمعی، در ارتباط حفاظت متخلفین قرار گیرند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

بله. هر کسی می‌تواند در صورت نیاز، از طریق ذهن جمعی در ارتباط حفاظت متخلفین قرار گیرد.

»  پرسش و پاسخ نظام قدیم