سؤال:

نظر به اینکه در طرح آموزش عام رایگان جهانی نظام قدیم، نیازی به وجود مربی نیست؛ افراد چگونه بیرون ریزی‌های دوره تشعشع دفاعی را به‌تنهایی پست سر بگذارند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

افراد می‌توانند دوره «تشعشع دفاعی» را شخصا و با توجه به آموزشی که می‌بینند؛ دنبال نموده و تجربه کنند. در این‌مورد، بیرون ریزی‌ها نسبت به دوره نظام قدیم سنتی، کنترل شده‌تر بوده و خیلی بیشتر تحت کنترل خود فرد خواهد بود.
نکته: تشعشع دفاعی از راه دور و یا از طریق دوره‌های کلاس بی کلاسی، با بیرون ریزی‌های کنترل شده انجام می‌شود. اصولا در مواردی که تشعشع دفاعی از راه دور انجام می‌شود و کسی به عنوان مربی و اعمال کننده تشعشع دفاعی حضور ندارد؛ خود شبکه شعور کیهانی، روند سیر بیرون ریزی ناشی از  تشعشع دفاعی را تحت کنترل دارد.

اطلاعیه‌: مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»
اطلاعیه‌: مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۸ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»
اطلاعیه‌: مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، مصادف با ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم