سؤال:

آیا در فرادرمانگاه مَجازی، می‌توانیم برای دیگران درخواست ارتباط دهیم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:
به‌جز اصلاح الگوی خواب، برای بقیه موارد امکان‌پذیر است.
البته لازم به‌ذکر است که درخواست تشعشع دفاعی برای دیگران، مانند همیشه منوط به کسب اجازه از آنها می‌باشد.
اعلام تشعشع دفاعی برای دیگران، اگر از آنها اجازه نداشته باشیم، برای آنها عمل نخواهد کرد؛ اما بر روی فرد اعلام کننده تاثیر خواهد نمود.
همچنین ارتباط‌های سایمنتولوژی در فرادرمانگاه مَجازی (در حال حاضر فقط اصلاح الگوی خواب در فرادرمانگاه فعال شده است.)، الزاما می‌بایست توسط خود شخص درخواست شود و نمی‌توان از جانب شخص دیگری برای او ارتباط «اصلاح الگوی خواب» را درخواست کرد.

این موارد را بدون داشتن اجازه یا بدون اطلاع شخص، تنها برای افرادی می‌توان درخواست کرد که قیم دارند. در این‌صورت، قیم می‌تواند نام شخص تحت قیمومت خود را بدهد.


اطلاعیه:مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۲، مصادف با ۲۸ مارچ ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»
اطلاعیه: مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، مصادف با ۲ می ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری دات کام»

» پرسش و پاسخ نظام قدیم