Question:

با توجه به غیر قانونی بودن عرفان حلقه در ایران، آیا می توان از مطالب عرفان حلقه در نشریات و کتب تالیفی خود بدون ذکر منبع استفاده کرد؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

استفاده از مطالب یک شخص یا یک مکتب بدون ذکر منبع آن نقض کپی رایت محسوب میشود. اگر در گذشته از مطالب عرفان حلقه بدون ذکر نام و نشان استفاده کرده اید باید فکری برای نقض کپی رایت بکنید و برای جبران آن راه و چاره ای بیابید. به هر حال حداقل در پیشگاه وجدان خود باید پاسخگو باشید.

همانطوری که می دانید بنده (محمدعلی طاهری) برای این گفته‌ها تا پای چوبه دار رفتم و معجزه وار نجات پیدا کردم و خود و خانواده ام تاوان سنگینی از این بابت داده‌ایم. بعد یک نفر از راه برسد و بخشی از این داشته ها را مصادره کند، آیا این به نظر شما درست است؟ آیا شما احساس راحتی دارید؟ شما به عنوان مربی قسم خورده عرفان حلقه می‌بایستی معرف این عرفان باشید و نه اینکه خواسته باشید معرف خود باشید (البته تحت عنوان معرفی عرفان بدون نام و نشان) و... "
افراد مجبور نیستند که حتما از طریق سرقت ادبی کتاب بنویسند.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم