سؤال:

برای تفویض لایه محافظ باید چکار کنیم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:
مطابق درسنامه نظام قدیم، «لایه محافظ» در جلسه دوم دوره یک به معرفت پژوه تفویض می‌شود. با توجه به اعلام «کلاس بی کلاسی» در سطح دنیا توسط بنیانگذار «محمدعلی طاهری»، برای دریافت لایه محافظ ترم یک و همچنین سایر حلقه‌هایی که در طول ترم‌های متوالی نظام قدیم تفویض می‌شوند، فقط لازم است تا معرفت پژوه، ضمن مشاهده ویدیوی جلسه کلاسی مربوطه، با رسیدن به مقاطعی از دروس که در آنها حلقه و حفاظ‌های مربوطه بدون نیاز به مربی تفویض می‌شود؛ برای دقایقی ویدیو را متوقف کرده و در ارتباط قرار گیرد تا حلقه و حفاظ مربوط به همان جلسه آموزشی که مشاهده نموده را دریافت کند و یا می‌تواند پس از اتمام آن جلسه درسی، در سایر زمان‌های انتخابی خود در ارتباط قرار گیرد و حلقه و حفاظ مربوط به همان جلسه را دریافت کند.

در رابطه با برای برقراری ارتباط «دریافت لایه‌ محافظ»، ساعت شروع را معرفت پژوه مشخص می‌کند ولی خاتمه‌اش معلوم نیست. ممکن است که ده دقیقه طول بکشد و یا ممکن است سه، چهار ساعت به طول بیانجامد. بنابراین، بهتر است که معرفت پژوه، زمانی را برای برقراری این ارتباط در نظر بگیرد که تا حد امکان وقت آزاد داشته باشد. در صورتی‌ هم که برخی از معرفت پژوهان روند دریافت لایه محافظ را متوجه نشوند؛ ایرادی ندارد. در هر صورت، چه متوجه شوند و چه متوجه نشوند، «لایه محافظ» به آنها تفویض می‌شود.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم