سؤال:

اتصال (ارتباط) چیست؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

منظور از «اتصال» در مکتب عرفان کیهانی حلقه، برقراری نوعی «ارتباط» با شبکه شعور کیهانی می‌باشد که هیچ تعریف دقیقی برای آن نمی‌توان ارائه کرد.زیرا در دنیای بی‌ابزاری و از طریق ورود به کانال‌های فرازمان و فرامکان صورت می‌گیرد. از آنجا که شعور و هوشمندی، دیدنی و سنجیدنی نیست؛ فقط می‌توان اثرات آن را در بدن یافت و از آن گزارش ارائه داد.بنابراین ما فقط می‌توانیم آثار «اتصال»را مورد بررسی قرار دهیم و نه خود «اتصال» را. در بسیاری از موارد، افراد متوجه اتصال خود می‌شوند و گزارشاتی در مورد نحوه این اتصال ارائه می‌کنند. اما متوجه شدن یا نشدن فرد در این‌مورد، هیچ‌گونه تاثیری در نتیجه درمانی و... ندارد و ملاک نیست.بلکه فقط به‌عنوان نوعی تجربه مورد توجه قرار می‌گیرد و نه هدف.
از آنجا که اتصال، مفهومی تجربی است؛ برقراری آن فقط با یک توجه کوتاه آنی یا همان «نظر»صورت می‌گیرد که موجب برقراری پیوند جزء و کلمی‌گردد و به‌دنبال آن، آثار این پیوند آشکار می‌شود.
جهت بهره‌برداری از بخش عملی مکتب «عرفان کیهانی حلقه»، نیاز به ایجاد «اتصال» به «حلقه‌های متعدد» شبکه شعور کیهانی است. این «اتصال‌ها» اصل جدایی‌ ناپذیر این مکتب عرفانی هستند.
در دنیای عرفان و روی پله عشق، همه چیز بر اساس «اتصال» و متصل شدن است.اتصال، موضوعی است که انسان همواره از زمانی که دست چپ و راست خود را شناخته با آن سر و کار داشته است. در طول تاریخ، انسان همیشه متصل شده و الهام گرفته است. کما اینکه پایۀ علوم، الهاماتی هستند که انسان گرفته و بعد تبدیل به علم شده‌اند. ما در دنیای عشق، با ویژگی‌های خاصی سر و کار داریم که با پله عقل قابل توضیح نیست. به این معنا که کسی نمی‌تواند شکل اتصال را رسم کند یا آن را تعریف کند. بلکه فقط می‌توانیم ارتباط را برقرار کنیم و واقعیتی را بیافرینیم. از طرف دیگر، هر چیزی که واقعیت دارد؛ متعلق به دنیای علم و عقل است و واقعیت‌های به‌دست آمده در ارتباط‌های مکتب عرفان کیهانی حلقه، قابل تکرار و آمار پذیر بوده و قابلیت بررسی آزمایشگاهی را نیز دارا می‌باشند. کما اینکه نتایج آزمایشگاهی مربوطه در سایت تحقیقاتی کازمواینتل به ثبت رسیده‌اند.


رفرنس پاسخ:
- کتاب انسان از منظری دیگر صفحه ۸۷ و ۸۸
- کتاب سایمنتولوژی صفحه ۵۸
- فایل تصویری جلسه ۱ دوره ۱نظام قدیم نسخه اول ( ۴۸: ۲۲ تا ۲۵:۲۰)

» پرسش و پاسخ نظام قدیم